(zdroj následujícího textu: www.psychologickapece.cz)

 

KUNDALINI JÓGA


Co je to Kundalini jóga?
Západnímu světu je známá od roku 1969, kdy funkční systém kundalini jogy odtajnil a
představil Jogi Bacan.
Kundalini jóga (dále jen KJ) - nebo-li jóga vědomí - je tisíciletími ověřený systém zlepšující
kvalitu života. Jedná se o fyzické cvičení předem daných pozic, dechová cvičení, relaxace,
meditace a zpívání manter, které dohromady tvoří harmonický a harmonizující celek. 
Technologie KJ cílí na obyčejného člověka v běžném životě. Prospívá každému.

 

Jak nám KJ pomáhá?
KJ významně ovlivňuje naší fyzickou i psychickou kondici a tím přispívá k celkové životní
pohodě. Prokazatelně posiluje naše seberegulační systémy: tj. nervový, endokrinní a imunitní
systém. Zajímavé jsou výsledky mnohých výzkumů, které jsou v posledních letech opakovaně
prováděné. Často potvrzují blahodárný vliv meditace na nervový systém  a referují o snížení
depresivity a úzkostnosti u pravidelně praktikujících.
KJ je nazývána jógou vědomí, jelikož pravidelné cvičení posiluje naše vědomé propojení s
universem. Člověk pak vědoměji prožívá přítomnost, zbavuje se strachu a viny z minulosti a
oprošťuje se od úzkostí z budoucnosti. Prožívá se svobodněji a nepodléhá tak snadno
rušivým impulsům z okolí – cítí se vyrovnaněji a zdravěji.

 

Proč se KJ věnuji?
KJ mne oslovila osobně i profesně hned na první dobrou... Co mi bylo hned sympatické?

  • Cvičí se srozumitelné pozice. Když je přesto nedokážete, existují snadnější varianty.
  • Cvičí se se zavřenýma očima, máte tak pocit soukromí a bezpečí, nikdo vás neposuzuje a lépe se naladíte na své nitro, zklidníte se tak.
  • Po cvičení sestavy (krije) následuje hluboká relaxace, po ní se cítíte občerstvení, povznesení a nabití novou energií.
  • Zpívají se mantry, které harmonizují řídící systémy a přinášejí hluboký meditační efekt. 
  • Meditace přinášejí klid a harmonizaci celého ogranismu.
  • Posílíte tělo i ducha.

Těším se na vás při cvičení,

 

Eva Růžičková
lektorka KJ, psycholožka, psychoterapeutka

 

Nenechte si utéct atraktivní nabídky za jedinečné ceny.
Na těchto webových stránkách jsou k vylepšování služeb využívány soubory cookies.