PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ SOUKROMÍ

Webové stránky www.ckafrodita.cz provozuje a vaše osobní údaje spravuje Cestovní kancelář Afrodita s.r.o., se
sídlem Karla Engliše 3221/2, 150 00 Praha 5, IČ: 24697966, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v
Praze, oddíl C, vložka 1636953.

Respektujeme vaše soukromí a dbáme na ochranu vašich osobních údajů v souladu s obecně závaznými právními
předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání uzavřené smlouvy, abychom ji mohli splnit. Po ukončení smluvního
vztahu uchováváme osobní údaje po dobu nezbytně nutnou, a to kvůli plnění právních povinností a zajištění
oprávněných zájmů. Doba uchovávání osobních údajů je dána obecně závaznými právními předpisy upravujícími
zejména reklamační lhůty, promlčecí lhůty k uplatnění nároků smluvních stran, lhůty pro archivaci dokumentů apod.

Pro marketingové a analytické úkony, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací
zpracovatelů, kteří se na daná témata specializují a umí data ochránit ještě lépe než my. Jsou to následující
poskytovatelé:
• Google – Google Analytics a AdWords
• Seznam – Sklik
• Facebook – pixelové tagy a pluginy
• Smartlook

COOKIES

Cookies jsou krátké textové soubory, které se ukládají ve vašem počítači nebo v mobilním zařízení, když
navštěvujete webovou stránku. Umožňují webu zaznamenat určité informace o vaší návštěvě. Využívají je
poskytovatelé online služeb, protože usnadňují a urychlují interakci mezi uživateli a webovými stránkami, umožňují
zlepšit cílení a relevanci reklam, sbírat analytická data a poskytnout návštěvníkům webu hodnotnější zážitek.
Pokud byste se o cookies rádi dozvěděli více, podívejte se třeba na Wikipedii.

Cestovní kancelář Afrodita s.r.o. využívá cookies k rozlišování přihlášených a nepřihlášených uživatelů, jejich
zákaznických účtů a nejrůznějších individuálních nastavení. Soubory cookies neshromažďují žádné vaše osobní
údaje, bez těchto souborů však nedokážeme zajistit plnohodnotnou funkčnost webových stránek. Nebyli bychom
bez nich schopni zjistit, co se vám na našem webu líbí více a co méně a naše webové stránky tak pro vás
vylepšovat.

Informace o nastavení cookies ve vybraných prohlížečích naleznete na níže uvedených adresách.


Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat zde

Nenechte si utéct atraktivní nabídky za jedinečné ceny.
Na těchto webových stránkách jsou k vylepšování služeb využívány soubory cookies.