PODMÍNKY PRO NÁVRAT DO ČR

NÍZKÉ RIZIKO (zelená barva) a STŘEDNÍ RIZIKO (oranžová barva): 

 • Před vstupem do ČR a nebo nejpozději do 5 dní od příjezdu do ČR podstoupit antigenní či PCR test. V případě testu v ČR je nutná samoizolace do doby než přijde výsledek. 

 • výjimka pro plně očkované osoby a pro osoby s prodělaným COVID 19

 • Cestující z těchto zemí musí před cestou do ČR oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště, a to vyplněním Příjezdového formuláře,  potvrzení o jeho vyplnění předložit hraniční kontrole. 

 • pro děti do 5,99 let - tyto osoby nemusí předkládat negativní test, nemusí být v samoizolaci a nemusí vyplnit příjezdový formulář

 • BULHARSKO


VYSOKÉ RIZIKO (červená barva) a VELMI VYSOKÉ RIZIKO (tmavě červená):

 • Cestující z těchto zemí (jak cizinci, tak čeští občané) musí před cestou do ČR vyplnit příjezdový formulář a zároveň podstoupit PCR test , jehož provedení není na začátku cesty starší než 72 hod. a nebo antigenní test (ne starší jak 24 hodin) a nechat si vystavit písemné potvrzení o výsledku.

 • Následně musí předložit druhý PCR test (antigenní nestačí) provedený v ČR, který lze provést nejdříve 5. den a nejpozději 14. den od příjezdu. Výsledek je nutné neprodleně předložit elektronicky příslušné hygienické stanici.

 • VÝJIMKY PŘI NÁVRATU ZE ZEMÍ S VYSOKÝM A VELMI VYSOKÝM RIZIKEM NÁKAZY MAJÍ:

  1. Očkované osoby:

  které se prokáží národním certifikátem o dokončeném očkování vydaném alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v ČR, nebo členském státě EU, nebo v třetí zemi o tom, že očkování látkou schválenou Evropskou lékovou agenturou ( tj. Pfizer, Moderna, Johnson a Astra Zeneca, ne indická šarže) bylo plně dokončeno a jeho vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR; a u očkování uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců od aplikace dávky očkovací látky;

  Zůstává povinnost před cestou vyplnit příjezdový formulář.

  2. Osoby s prodělaným onemocněním Covid-19, tj. osoba, která nemá klinické příznaky onemocnění, absolvovala izolaci a od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARSCoV-2 uplynulo alespoň 11 dní, ne však více než 180 dní, a která se prokáže:

  a) certifikátem o prodělaném onemocnění COVID-19 nebo písemným lékařským potvrzením v anglickém jazyce obsahujícím razítko, identifikační údaje lékaře a jeho telefonické spojení, a to vydaným lékařem působícím v ČR nebo v jiném členském státě EU, tyto osoby mají povinnost vyplnit příjezdový formulář.

 • pro děti do 5,99 let - tyto osoby nemusí předkládat negativní test, nemusí být v samoizolaci a nemusí vyplnit příjezdový formulář

  • EGYPT, MALEDIVY, TURECKO, ŘECKO


EXTRÉMNÍ RIZIKO NÁKAZY (černá barva)

 • Cestující z těchto zemí (jak cizinci, tak čeští občané) musí před cestou do ČR vyplnit příjezdový formulář a zároveň podstoupit PCR test , jehož provedení není na začátku cesty starší než 72 hod. a nebo antigenní test (ne starší jak 24 hodin) a nechat si vystavit písemné potvrzení o výsledku. Zároveň je nutné předložit platnou rezervaci na PCR test, který bude proveden nejpozději 24 hodin po vstupu do ČR.

 • Následně musí předložit druhý PCR test (antigenní nestačí) provedený v ČR, který lze provést nejdříve 10. den a nejpozději 14. den od příjezdu. Výsledek je nutné neprodleně předložit elektronicky příslušné hygienické stanici.

 • Do doby předložení druhého negativního testu je nutná samoizolace.

 • platí výjimka pro osoby, které prodělaly COVID 19 (nutnost písemného potvrzení z akreditované laboratoře, od pozitivního výsledku musí uplynout více než 14 dní  a méně než 180 dní); pro osoby mladší 5 let; tyto osoby nemusí předkládat negativní test a nemusí být v samoizolaci 

 • VÝJIMKY PŘI NÁVRATU ZE ZEMÍ S EXTRÉMNÍM RIZIKEM NÁKAZY MAJÍ:

  1. Očkované osoby:

  které se prokáží národním certifikátem o dokončeném očkování vydaném alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v ČR, nebo členském státě EU, nebo v třetí zemi o tom, že očkování látkou schválenou Evropskou lékovou agenturou ( tj. Pfizer, Moderna, Johnson a Astra Zeneca, ne indická šarže) bylo plně dokončeno a jeho vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR; a u očkování uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců od aplikace dávky očkovací látky;

  Zůstává povinnost před cestou vyplnit příjezdový formulář.

  2. Osoby s prodělaným onemocněním Covid-19, tj. osoba, která nemá klinické příznaky onemocnění, absolvovala izolaci a od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARSCoV-2 uplynulo alespoň 11 dní, ne však více než 180 dní, a která se prokáže:

  a) certifikátem o prodělaném onemocnění COVID-19 nebo písemným lékařským potvrzením v anglickém jazyce obsahujícím razítko, identifikační údaje lékaře a jeho telefonické spojení, a to vydaným lékařem působícím v ČR nebo v jiném členském státě EU, tyto osoby mají povinnost vyplnit příjezdový formulář.

 • TUNISKO (od 5.7.2021)

Vzhledem k neustále se měnící situaci, doporučujeme sledovat aktuální podmínky na stránkách MZV

Nová pravidla pro cestování

DOVOLENÁ 2021

Zdroj informací: Stránky MZV
 


PODMÍNKY VSTUPU DO DESTINACE (aktualizováno 26.7.2021)

 

TURECKO

Před odletem do destinace

- nutnost vyplnit příjezdový formulář zde nejdříve 72 hodin před odletem (HES kod si buď vytiskněte a nebo ho mějte v elektronické podobě)

- PCR test před odletem (ne starší jak 72 hodin), nebo antigenní test (ne starší jak 48 hodin)

- výjimku mají děti do 6 let věku

Negativní PCR test nemusí předkládat plně očkovaní cestující nejméně 14 dní před vstupem do země, kteří předloží potvzení o očkování nebo cestující, kteří již nákazu COVID-19 prodělali během posledních 6 měsíců před vstupem do země, a předloží lékařské potvrzení o prodělání onemocnění (v anglickém jazyce).

 


KARPATHOS (Řecko)

Před odletem do destinace

povinnost vyplnit příjezdový formulář zde  nejpozději v den před příletem a vytvoření QR kódu (nejpozději do 22:59 našeho času)

Rodina cestující společně (tj. skupina osob spjatá příbuzenstvím, manželstvím nebo adopcí) může předložit pouze jeden formulář.

V den plánovaného příletu cestující obdrží e-mail s QR kódem, který společně s požadovanými cestovními doklady předloží při odbavení. QR kód může být předložen ve vytištěné i elektronické verzi.

PCR test před odletem do Řecka (při vstupu do země nesmí být starší 72 hodin od doby odběru vzorku) či antigenní test (48 hodin) a nebo oficiální potvrzení v anglickém jazyce o absolvování očkování (nutno být nejméně 14 dní po poslední dávce), a nebo potvrzení o prodělání COVID 19  (v anglickém jazyce, nejméně však 2 měsíce od pozitivního testu a nejvíce 9 měsíců od pozitivního testu)

- POZOR! Řecko neuznává PCR test ze slin či z kloktání, doporučujeme absolvovat klasický PCR test absolvovaný výtěrem z nosohltanu či z ústní části hltanu!

- Řecké úřady uznávají za účelem vstupu do země následující vakcíny: Pfizer BioNtech, Moderna, Astra Zeneca/Oxford, Novavax, Johnson + Johnson/Janssen, Sinovac Biotech, Gamaleya (Sputnik), Cansino Biologics, Sinopharm.

Výjimku mají děti mladší 12 let.

 


BULHARSKO

Nové Opatření Ministerstva zdravotnictví Bulharské republiky stanovuje, že ODE DNE 19. 7. 2021 do 31. 7. 2021 MUSÍ OSOBY přijíždějící z ČR (počátkem cesty je ČR) při vstupu do Bulharska PŘEDKLÁDAT platný digitální EU COVID certifikát o

1. ukončeném očkování, nebo

2. prodělaném onemocnění COVID-19, nebo

3. provedeném testu na COVID-19.

Případně předloží podobný dokument, který bude obsahovat stejné údaje jako digitální certifikát EU, přičemž nebude-li takový dokument či digitální certifikát EU předložen, bude na osobu uvalena 10denní karanténa na domácí adrese či v místě ubytování na základě rozhodnutí ředitele nebo zplnomocněného náměstka příslušné regionální zdravotní inspekce (RZI). Ředitel RZI může zrušit toto rozhodnutí o uvalení karantény, pokud RZI obdrží elektronickou poštou dokument, potvrzující negativní výsledek PCR testu nebo rychlého antigenního testu (přehled uznávaných testů je uveden v příloze č. 2 Opatření) provedený do 24 hodin od vstupu na území Bulharska. Zrušení rozhodnutí o uvalení karantény bude oznámeno do 24 hodin od doručení negativního výsledku testu na COVID-19.

 


TUNISKO

Před odletem do destinace

- nutnost vyplnit příjezdový formulář zde nejdříve 72 hodin před odletem (QR kód je nutné mít vytištěn a podepsán)

- PCR test před odletem (ne starší jak 72 hodin)

- výjimku mají děti do 11,99 let věku

Negativní PCR test nemusí předkládat plně očkovaní cestující, kteří doloží potvzení s QR kódem o očkování nebo cestující, kteří již nákazu COVID-19 prodělali (nejdříve však 6 týdnů od prodělání nemoci) a předloží lékařské potvrzení o prodělání onemocnění.

 


MALEDIVY

Před odletem do destinace

- nutnost vyplnit příjezdový formulář zde

- PCR test před odletem na Maledivy (ne starší jak 92 hodin)

- platí i pro plně očkované osoby

- výjimku mají děti do jednoho roku

- potvrzení musí obsahovat jméno (dle pasu), číslo pasu, název a adresu testující laboratoře, výslovné uvedení, že šlo o PCR test, datum odebrání vzorku a výsledek by měl být předložen v papírové nebo elektronické podobě při odbavování letu, a pokud je požadováno, také při příletu

- při příletu na Maledivy je zdarma uděleno turistické vízum na 30 dní pobytu. Podmínkou je předložení pasu se strojově čitelnou zónou, jehož doba platnosti je alespoň 1 měsíc, dále potvrzení o zajištění hotelových služeb a letenky pro let z Malediv v době maximálně 30 dnů od data příletu na Maledivy


EGYPT

Před odletem do destinace

- nutnost vyplnit příjezdový formulář zde (odevzdáte na letišti v Hurghadě) 

- PCR test před odletem (ne starší jak 72 hodin)

- výjimku mají děti do 6 let věku

- výjimka od testu platí pro plně očkované osoby

 

Přepravní podmínky společnosti Smartwings

 

Laskavě žádáme všehny naše klienty, aby dodržovali vstupní podmínky dané země a také podmínky pro návrat do ČR. Při jejich nedodržení neneseme jakoukoliv zodpovědnost. 

Naši delagáti vám rádi pomohou se zajištěním PCR/antigenních testů v destinaci. 

Tyto podmínky jsou platné pouze pro občany ČR. 


PCR testy pro naše klienty ve spolupráci s EUC Laboratoře s.r.o.

Kolik stojí PCR/Antigen test? 

2x PCR test za měsíc a 4x antigenní test (vždy po 7 dnech) je ZDARMA

Každý další PCR test je za 800,- a každý další antigenní test je za 200,-

Kde se můžete nechat testovat?

Všechny pobočky naleznete zde: Pobočky a otevírací doba

Je třeba se dopředu objednat?

Ano, objednejte se zde:  REZERVACE TERMÍNU

 

 

 

Přihlaste se k odběru novinek