PODMÍNKY PRO NÁVRAT DO ČR (aktualizováno 27.9.2021)

NÍZKÉ RIZIKO (zelená barva) a STŘEDNÍ RIZIKO (oranžová barva): 

 • Před vstupem do ČR a nebo nejpozději do 5 dní od příjezdu do ČR podstoupit antigenní či PCR test. V případě testu v ČR je nutná samoizolace do doby než přijde výsledek. 

 • výjimka pro plně očkované osoby (minimálně 14 dní od finální dávky)  a pro osoby s prodělaným COVID 19 (ne starším jak 180 dní od pozitivního výsledku)

 • Cestující z těchto zemí musí před cestou do ČR oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště, a to vyplněním Příjezdového formuláře,  potvrzení o jeho vyplnění předložit hraniční kontrole. 

 • pro děti do 5,99 let - tyto osoby nemusí předkládat negativní test, nemusí být v samoizolaci a nemusí vyplnit příjezdový formulář

 • Osoby do dovršení 12 let věku: pro tyto osoby zůstává povinnost vyplnit před cestou příjezdový formulář;  po vstupu na území ČR jsou povinny se do 5 dní podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 a před ukončením samoizolace disponovat negativním výsledkem provedeného testu.


VYSOKÉ RIZIKO (červená barva); VELMI VYSOKÉ RIZIKO (tmavě červená); EXTRÉMNÍ RIZIKO NÁKAZY (černá barva)

 • Cestující z těchto zemí (jak cizinci, tak čeští občané) musí před cestou do ČR vyplnit příjezdový formulář a zároveň podstoupit PCR test , jehož provedení není na začátku cesty starší než 72 hod. a nebo antigenní test (ne starší jak 24 hodin) a nechat si vystavit písemné potvrzení o výsledku.

 • Následně musí předložit druhý PCR test (antigenní nestačí) provedený v ČR, který lze provést nejdříve 5. den a nejpozději 14. den od příjezdu. Výsledek je nutné neprodleně předložit elektronicky příslušné hygienické stanici.

 • VÝJIMKY PŘI NÁVRATU ZE ZEMÍ S VYSOKÝM A VELMI VYSOKÝM RIZIKEM NÁKAZY MAJÍ:

  1. Očkované osoby:

  které se prokáží národním certifikátem o dokončeném očkování vydaném alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v ČR, nebo členském státě EU, nebo v třetí zemi o tom, že očkování látkou schválenou Evropskou lékovou agenturou ( tj. Pfizer, Moderna, Johnson a Astra Zeneca, ne indická šarže) bylo plně dokončeno a jeho vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR; a u očkování uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců od aplikace dávky očkovací látky; zůstává povinnost před cestou vyplnit příjezdový formulář.

  2. Osoby s prodělaným onemocněním Covid-19, tj. osoba, která nemá klinické příznaky onemocnění, absolvovala izolaci a od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARSCoV-2 uplynulo alespoň 11 dní, ne však více než 180 dní, a která se prokáže:

  a) certifikátem o prodělaném onemocnění COVID-19 nebo písemným lékařským potvrzením v anglickém jazyce obsahujícím razítko, identifikační údaje lékaře a jeho telefonické spojení, a to vydaným lékařem působícím v ČR nebo v jiném členském státě EU, tyto osoby mají povinnost vyplnit příjezdový formulář.

 • pro děti do 5,99 let - tyto osoby nemusí předkládat negativní test, nemusí být v samoizolaci a nemusí vyplnit příjezdový formulář

 • Osoby do dovršení 12 let věku: pro tyto osoby zůstává povinnost vyplnit před cestou příjezdový formulář;  po vstupu na území ČR jsou povinny se do 5 dní podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 a před ukončením samoizolace disponovat negativním výsledkem provedeného testu.

  • EGYPT, MALEDIVY, TURECKO, ŘECKO, TUNISKO, BULHARSKO, DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA

Vzhledem k neustále se měnící situaci, doporučujeme sledovat aktuální podmínky na stránkách MZV

Nová pravidla pro cestování

DOVOLENÁ 2021

Zdroj informací: Stránky MZV
 


PODMÍNKY VSTUPU DO DESTINACE (aktualizováno 27.9.2021)

 

TURECKO

Před odletem do destinace

- nutnost vyplnit příjezdový formulář zde nejdříve 72 hodin před odletem (HES kod si buď vytiskněte a nebo ho mějte v elektronické podobě)

- PCR test před odletem (ne starší jak 72 hodin), nebo antigenní test (ne starší jak 48 hodin)

- výjimku mají děti do 5,99 let věku

Negativní PCR test nemusí předkládat plně očkovaní cestující (po poslední dávce musí uplynout alespoň 14 dní před vstupem do země), kteří předloží potvzení o očkování (v anglickém jazyce) a nebo cestující, kteří již nákazu COVID-19 prodělali během posledních 6 měsíců před vstupem do země, a předloží lékařské potvrzení o prodělání onemocnění (v anglickém jazyce).

 


KARPATHOS (Řecko)

Před odletem do destinace

povinnost vyplnit příjezdový formulář zde  nejpozději v den před příletem a vytvoření QR kódu (nejpozději do 22:59 našeho času)

Rodina cestující společně (tj. skupina osob spjatá příbuzenstvím, manželstvím nebo adopcí) může předložit pouze jeden formulář.

V den plánovaného příletu cestující obdrží e-mail s QR kódem, který společně s požadovanými cestovními doklady předloží při odbavení. QR kód může být předložen ve vytištěné i elektronické verzi.

PCR test před odletem do Řecka (při vstupu do země nesmí být starší 72 hodin od doby odběru vzorku) či antigenní test (48 hodin) a nebo oficiální potvrzení v anglickém jazyce o absolvování očkování (nutno být nejméně 14 dní po poslední dávce), a nebo potvrzení o prodělání COVID 19  (v anglickém jazyce, nejméně však 30 dní od pozitivního testu a nejvíce 180 dní od prvního pozitivního testu)

- POZOR! Řecko neuznává PCR test ze slin či z kloktání, doporučujeme absolvovat klasický PCR test absolvovaný výtěrem z nosohltanu či z ústní části hltanu!

- Řecké úřady uznávají za účelem vstupu do země následující vakcíny: Pfizer BioNtech, Moderna, Astra Zeneca/Oxford, Novavax, Johnson + Johnson/Janssen, Sinovac Biotech, Gamaleya (Sputnik), Cansino Biologics, Sinopharm.

Výjimku mají děti mladší 12 let.

 


BULHARSKO

Nové opatření Ministerstva zdravotnictví Bulharské republiky stanovuje, že do 30.11. 2021 MUSÍ OSOBY přijíždějící z ČR (počátkem cesty je ČR) při vstupu do Bulharska PŘEDKLÁDAT platný digitální EU COVID certifikát o

1. ukončeném očkování, nebo

2. prodělaném onemocnění COVID-19, nebo

3. provedeném testu na COVID-19.

Případně předloží podobný dokument, který bude obsahovat stejné údaje jako digitální certifikát EU, přičemž nebude-li takový dokument či digitální certifikát EU předložen, bude na osobu uvalena 10denní karanténa na domácí adrese či v místě ubytování na základě rozhodnutí ředitele nebo zplnomocněného náměstka příslušné regionální zdravotní inspekce (RZI). Ředitel RZI může zrušit toto rozhodnutí o uvalení karantény, pokud RZI obdrží elektronickou poštou dokument, potvrzující negativní výsledek PCR testu nebo rychlého antigenního testu (přehled uznávaných testů je uveden v příloze č. 2 Opatření) provedený do 24 hodin od vstupu na území Bulharska. Zrušení rozhodnutí o uvalení karantény bude oznámeno do 24 hodin od doručení negativního výsledku testu na COVID-19.

Výjimku mají děti mladší 12 let.

 


TUNISKO

Před odletem do destinace (platí pouze pro cestující v rámci organizované turistiky - tedy s CK)

- nutnost vyplnit příjezdový formulář (je k dispozici i jako aplikace do telefonu)

- PCR test ne starší jak 72 hodin (v anglickém jazyce) - platí i pro očkované osoby

- výjimku mají děti mladší 12 let

Turisté (nerezidenti), kteří do Tuniska cestují v rámci organizované turistiky, nemusí dodržet povinnou karanténu v případě, že se nebudou oddělovat od organizovaného zájezdu po celou dobu jeho trvání počínaje příletem do Tuniska, transferem do hotelu a pobytu v interiéru a exteriéru hotelového zařízení, a striktně dodržovat tuniský Sanitární turistický protokol anti covid-19. 

 


MALEDIVY

Před odletem do destinace

- nutnost vyplnit příjezdový formulář zde

- PCR test před odletem na Maledivy (ne starší jak 96 hodin)

- platí i pro plně očkované osoby

- výjimku mají děti do jednoho roku

- potvrzení musí obsahovat jméno (dle pasu), číslo pasu, název a adresu testující laboratoře, výslovné uvedení, že šlo o PCR test, datum odebrání vzorku a výsledek by měl být předložen v papírové nebo elektronické podobě při odbavování letu, a pokud je požadováno, také při příletu

- při příletu na Maledivy je zdarma uděleno turistické vízum na 30 dní pobytu. Podmínkou je předložení pasu se strojově čitelnou zónou, jehož doba platnosti je alespoň 1 měsíc, dále potvrzení o zajištění hotelových služeb a letenky pro let z Malediv v době maximálně 30 dnů od data příletu na Maledivy


EGYPT

Před odletem do destinace

- nutnost vyplnit příjezdový formulář zde (odevzdáte na letišti v Hurghadě) 

- PCR test před odletem (ne starší jak 72 hodin) - v papírové podobě

- výjimku mají děti mladší 6 let 

- výjimka od testu platí pro plně očkované osoby (minimálně 14 dní od poslední dávky) a je nutné doložit to certifikátem s QR kódem a v anglickém jazyce

- každý cestovatel musí vyplnit prohlášení cestovatele, které odevzdá na letišti po příletu. 

- každý cestovatel MUSÍ mít zdravotní cestovní pojištění

 

DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA

Před odletem do destinace

- nutnost vyplnit příjezdový formulář

- pro vstup do země není vyžadován negativní PCR test. Po příletu do země probíhají na letištích kontroly teploty cestujících a namátkové kontroly pomocí rychlotestů. Pokud bude mít cestující cerifikát o očkování, rychlotestu podroben nebude. Cestující z vysoce rizikových zemí (např. Velká Británie, Indie, Španělsko, Švédsko) se musí před vstupem do země prokázat negativním PCR testem nebo certifikátem o očkování.

Přepravní podmínky společnosti Smartwings

Laskavě žádáme všehny naše klienty, aby dodržovali vstupní podmínky dané země a také podmínky pro návrat do ČR. Při jejich nedodržení neneseme jakoukoliv zodpovědnost. 

Naši delagáti vám rádi pomohou se zajištěním PCR/antigenních testů v destinaci. 

Tyto podmínky jsou platné pouze pro občany ČR. 


PCR testy pro naše klienty ve spolupráci s EUC Laboratoře s.r.o.

Kolik stojí PCR/Antigen test? 

2x PCR test za měsíc a 4x antigenní test (vždy po 7 dnech) je ZDARMA

Každý další PCR test je za 800,- a každý další antigenní test je za 200,-

Kde se můžete nechat testovat?

Všechny pobočky naleznete zde: Pobočky a otevírací doba

Je třeba se dopředu objednat?

Ano, objednejte se zde:  REZERVACE TERMÍNU

 

 

 

Přihlaste se k odběru novinek