PODMÍNKY PRO NÁVRAT DO ČR (aktualizováno 14.01.2022)

NÍZKÉ RIZIKO (zelená barva) a STŘEDNÍ RIZIKO (oranžová barva): 

 • Před vstupem do ČR a nebo nejpozději do 5 dní od příjezdu do ČR podstoupit antigenní či PCR test. V případě testu v ČR je nutná samoizolace do doby než přijde výsledek. 

 • výjimka pro plně očkované osoby (minimálně 14 dní od finální dávky)  a pro osoby s prodělaným COVID 19 (ne starším jak 180 dní od pozitivního výsledku)

 • Cestující z těchto zemí musí před cestou do ČR oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště, a to vyplněním Příjezdového formuláře,  potvrzení o jeho vyplnění předložit hraniční kontrole. 

 • Děti do dovršení věku 12 let nemusí vyplňovat příjezdový formulář, ani podstoupit RT-PCR test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2.


VYSOKÉ RIZIKO (červená barva); VELMI VYSOKÉ RIZIKO (tmavě červená); EXTRÉMNÍ RIZIKO NÁKAZY (černá barva)

 • Cestující z těchto zemí (jak cizinci, tak čeští občané) musí před cestou do ČR vyplnit příjezdový formulář a zároveň podstoupit PCR test , jehož provedení není na začátku cesty starší než 72 hod. a nebo antigenní test (ne starší jak 24 hodin) a nechat si vystavit písemné potvrzení o výsledku.

 • Po vstupu na území ČR platí pro všechny povinnost podstoupit v rozmezí 5. až 7. dne RT-PCR test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2. Do doby negativního výsledku RT-PCR testu musí přicestující všude mimo domov nosit respirátor nebo obdobný prostředek ochrany dýchacích cest (bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % podle příslušných norem (např. FFP2, KN 95).

 • VÝJIMKY PŘI NÁVRATU ZE ZEMÍ S VYSOKÝM A VELMI VYSOKÝM RIZIKEM NÁKAZY MAJÍ:

  1. Očkované osoby:

  které se prokáží národním certifikátem o dokončeném očkování vydaném alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v ČR, nebo členském státě EU, nebo v třetí zemi o tom, že očkování látkou schválenou Evropskou lékovou agenturou ( tj. Pfizer, Moderna, Johnson a Astra Zeneca, ne indická šarže) bylo plně dokončeno a jeho vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR; a u očkování uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců od aplikace dávky očkovací látky; zůstává povinnost před cestou vyplnit příjezdový formulář.

  2. Osoby s prodělaným onemocněním Covid-19, tj. osoba, která nemá klinické příznaky onemocnění, absolvovala izolaci a od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARSCoV-2 uplynulo alespoň 11 dní, ne však více než 180 dní, a která se prokáže:

  a) certifikátem o prodělaném onemocnění COVID-19 nebo písemným lékařským potvrzením v anglickém jazyce obsahujícím razítko, identifikační údaje lékaře a jeho telefonické spojení, a to vydaným lékařem působícím v ČR nebo v jiném členském státě EU, tyto osoby mají povinnost vyplnit příjezdový formulář.

 • Děti do dovršení věku 12 let nemusí vyplňovat příjezdový formulář, ani podstoupit RT-PCR test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2.

  • EGYPT, MALEDIVY, TURECKO, ŘECKO, TUNISKO, BULHARSKO, DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA, SEVERNÍ KYPR, SRÍ LANKA

Vzhledem k neustále se měnící situaci, doporučujeme sledovat aktuální podmínky na stránkách MZV

Nová pravidla pro cestování

DOVOLENÁ 2021

Zdroj informací: Stránky MZV
 


PODMÍNKY VSTUPU DO DESTINACE (aktualizováno 14.01.2022)

 

TURECKO

Před odletem do destinace

- nutnost vyplnit příjezdový formulář zde nejdříve 72 hodin před odletem (HES kod si buď vytiskněte a nebo ho mějte v elektronické podobě)

- PCR test před odletem (ne starší jak 72 hodin), nebo antigenní test (ne starší jak 48 hodin)

- výjimku mají děti do 11,99 let věku

Negativní PCR test nemusí předkládat plně očkovaní cestující (po poslední dávce musí uplynout alespoň 14 dní před vstupem do země), kteří předloží potvzení o očkování (v anglickém jazyce) a nebo cestující, kteří již nákazu COVID-19 prodělali během posledních 6 měsíců před vstupem do země, a předloží lékařské potvrzení o prodělání onemocnění (v anglickém jazyce).


BULHARSKO

Od pátku 7. ledna 2022 osoby přijíždějící do Bulharska z České republiky a dalších zemí v „červené zóně“ MUSÍ před vstupem do země (i před vstupem do letadla) předložit platný digitální průkaz EU COVID o očkování nebo onemocnění nebo obdobný doklad současně s negativním výsledkem testu PCR (ne staršího 72 hodin). Výjimka není ani pro osoby s posilovací dávkou ani pro děti 12-18 let

Výjimku mají děti mladší 12 let.

Informace pro lyžaře naleznete zde a nebo zde (v aj)


MALEDIVY

Před odletem do destinace

- nutnost vyplnit příjezdový formulář zde

- PCR test před odletem na Maledivy (ne starší jak 96 hodin)

- platí i pro plně očkované osoby

- výjimku mají děti do jednoho roku

- potvrzení musí obsahovat jméno (dle pasu), číslo pasu, název a adresu testující laboratoře, výslovné uvedení, že šlo o PCR test, datum odebrání vzorku a výsledek by měl být předložen v papírové nebo elektronické podobě při odbavování letu, a pokud je požadováno, také při příletu

- při příletu na Maledivy je zdarma uděleno turistické vízum na 30 dní pobytu. Podmínkou je předložení pasu se strojově čitelnou zónou, jehož doba platnosti je alespoň 1 měsíc, dále potvrzení o zajištění hotelových služeb a letenky pro let z Malediv v době maximálně 30 dnů od data příletu na Maledivy

- všichni návštěvníci (včetně turistů) jsou povinni po příletu předložit negativní výsledek testu PCR provedeného nejpozději 96 hodin před příletem na Maledivy. Platí to i pro osoby, které již byly komplexně očkovány. Osvobozeny od testování jsou děti do jednoho roku. Výsledek testu PCR je třeba připojit k formuláři prohlášení o zdravotním stavu cestujícího, který by měl být odeslán online do 24 hodin před příjezdem.

ČR s účinností od 27. 12. 2021 zavedla povinnost mít při cestě z Malediv do ČR písemné potvrzení o negativním výsledku PCR testu učiněném v době 0-72 hodin před vstupem do ČR (netýká se dětí do 12 let a očkovaných občanů ČR nebo občanů ČR, kteří se mohou prokázat certifikátem o prodělání covidu v posledních 180 dnech). 

Od 1. ledna 2022 budou všichni cestující odlétající z Malediv platit tzv. odletovou daň.  Daň platí pro místní obyvatele i zahraniční návštěvníky a pro všechna letiště v zemi. Poplatek za letištní služby, který je aktuálně platný, bude ukončen 31. prosince 2022.  Pro odlet v ekonomické třídě je stanovena taxa  30 USD, v business třídě  60 USD a v první třídě 90 USD. Pro odlety soukromými letadly platí taxa 120 USD.


EGYPT

Před odletem do destinace

- nutnost vyplnit příjezdový formulář zde (odevzdáte na letišti v Hurghadě) 

- PCR test před odletem (ne starší jak 72 hodin) - v papírové podobě

- výjimku mají děti mladší 6 let 

- výjimka od testu platí pro plně očkované osoby (minimálně 14 dní od poslední dávky) a je nutné doložit to certifikátem s QR kódem a v anglickém jazyce

- každý cestovatel musí vyplnit prohlášení cestovatele, které odevzdá na letišti po příletu. 

- každý cestovatel MUSÍ mít zdravotní cestovní pojištění

 

DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA

Před odletem do destinace

- nutnost vyplnit příjezdový formulář

- pro vstup do země není vyžadován negativní PCR test. Po příletu do země probíhají na letištích kontroly teploty cestujících a namátkové kontroly pomocí rychlotestů. Pokud bude mít cestující cerifikát o očkování, rychlotestu podroben nebude. Cestující z vysoce rizikových zemí (např. Velká Británie, Indie, Španělsko, Švédsko) se musí před vstupem do země prokázat negativním PCR testem nebo certifikátem o očkování.

 

SRÍ LANKA

Před odletem do destinace

- nutnost vyplnit příjezdový formulář (je třeba nahrát certifikát o očkování, negativní výsledek PCR testu a pas). Vygenerovaný QR kód je nutné mít v tištené či elektronické podobě ještě před nástupem do letadla

- vyplnit online žádost o víza a zaplatit poplatek 35USD 

- v případě účasti na poznávacím zájezdu je nutné mít dokončené očkování (minimálně 2 dávky a 14 dní po poslední dávce) společně s PCR testem (ne starším jak 72 hodin před příletem do destinace). "Plně očkovaní cestující musí disponovat dokladem o ukončeném kompletním očkování. Dokument musí být v angličtině a musí v něm být uveden název vakcíny a data očkování. Tento doklad se uznává pouze v případě, že od poslední dávky absolvovaného očkování uplynulo minimálně 14 dní."

-Pokud s výše uvedenými kategoriemi cestují neočkované děti ve věku 12 až 18 let, absolvují popříjezdový test (40 USD), a pokud je negativní, není u nich vyžadována karanténa. U dětí pod 12 let se popříjezdový test nevyžaduje a mohou volně cestovat s doprovázejícími osobami bez absolvování karantény.   

 

Přepravní podmínky společnosti Smartwings

Laskavě žádáme všehny naše klienty, aby dodržovali vstupní podmínky dané země a také podmínky pro návrat do ČR. Při jejich nedodržení neneseme jakoukoliv zodpovědnost. 

Naši delagáti vám rádi pomohou se zajištěním PCR/antigenních testů v destinaci. 

Tyto podmínky jsou platné pouze pro občany ČR. 

 

 

 

 

Přihlaste se k odběru novinek
Na těchto webových stránkách jsou k vylepšování služeb využívány soubory cookies.