06.05.2024
"Gorily v horách a safari v parku: Rwandské dobrodružství."

Do Rwandy za gorilami a do národního parku Akagera


Rwanda, dříve známá hlavně díky své bouřlivé historii, dnes díky trekům za horskými gorilami a pěstováním lahodné, kvalitní kávy. Svým návštěvníkům nabízí unikátní cestovatelské zážitky, o kterých si dnes něco povíme.


Gorily ve Rwandě: národní park Volcanoes

 

Rozlišujeme 2 druhy goril: Gorila západní (Gorilla gorilla) a gorila východní (Gorilla beringei). Gorila horská (Gorilla beringei beringei) je poddruhem gorily východní. Současná velikost populace je odhadována na zhruba 1000 jedinců, což je nárůst o 200 kusů oproti poslednímu sčítání. Právě tyto gorily chtějí turisté a dobrodruhové pozorovat v divoké přírodě v Ugandě, Rwandě a Demokratické republice Kongo.


Rwanda je považována za nejlepší destinaci pro trek k horským gorilám. Bezpečná země s velkým zájmem o ekologii, dobrou infrastrukturou. Ve Rwandě zajišťujeme ubytování od komfortní až po luxusní v lodges. Zajišťujeme zde kromě treku k horským gorilám také návštěvu jezera Kivu, výstup na vulkány a návštěvu národního parku Akagera. Velkou výhodou treku ve Rwandě je velmi dobrá dojezdová vzdálenost z hlavního města do národního parku Volcanoes, kde se právě trek za horskými gorilami „odehrává“.  Ve Rwandě se však trek k horským gorilám nachází ve vyšší nadmořské výšce, s čímž můžou mít někteří cestovatelé problémy. 

Ve Rwandě zajišťujeme servis na míru ať už jde o privátní zájezdy, zájezdy v malých mezinárodních skupinách i zájezdy s českým průvodcem včetně tzv. self-drive programů. Zajistíme veškeré ubytování a další servis dle přání.

 

Jaké jsou zásady treku za horskými gorilami?

 • Za horskými gorilami smí osoby starší 15 let. 
 • Trekové hole doporučujeme mít s sebou nebo alespoň jednu hůl na podporu.
 • Ke každé gorilí rodině může jít maximálně 8 osob. 
 • Před návštěvou gorilí rodiny si prosím umyjte ruce, tak abychom zachovali čistotu daného prostředí a nepřinesli nějakou infekci na svých rukou.
 • Při treku i při setkáni s gorilí rodinou snižte hlasitost na minimum.
 • Dbejte na pokyny místního průvodce a nikdy se nevzdalujte od skupiny.
 • Odpadky do pralesa nepatří – vždy si je dejte do batohu a odneste zpět z pralesa.
 • Pokud potřebujete na toaletu během treku za gorilami, poraďte se s místním průvodcem a vhodnosti místa.
 • Při treku ke gorilám zajišťujeme nosiče – doporučujeme mít s sebou minimálně 1 nosiče na osobu, pokud nesete základní vybavení (s fototechnikou více).
 • Ke gorilám půjdete pouze s fotoaparátem, ostatní věci ponecháte stranou, ve správný čas budete požádáni, kde batohy ponecháte.
 • Gorily můžete fotit, musíte však vypnout předem svůj blesk. Focení s bleskem je striktně zakázáno.
 • Když dorazíte ke gorilí rodině, máte pouze a jen 60 minut na jejich pozorování. Ne více! 
 • Při setkání s gorilami nesmíte pít ani se jinak občerstvovat nebo kouřit.
 • Doporučená bezpečná vzdálenost je 7 metrů od místa, kde se nachází gorilí rodina. Nikdy se goril nedotýkejte ani v případě, že k Vám přijdou do bezprostřední vzdálenosti. 
 • Vyvarujte se očnímu kontaktu s gorilami – mohly by zaútočit (především gorilí samec tzv. silverback) 

 

Trek za horskými gorilami je fascinující životní zážitek! Vřele tento jedinečný zážitek všem cestovatelům doporučujeme.

 

 

 

 

 

 

Akagera národní park

 

Akagera národní park je jedním z největších národních parků ve Rwandě, kde cestovatelé mohou podniknout ty nejlepší safari výlety za divokou zvěří. Park, který se nachází ve východní části Rwandy, je obdarován úžasnými druhy divoké zvěře, jako jsou lvi, žirafy, zebry, a hroši. Skutečnost, že fascinující jezero Ihema se nachází v tomto národním parku, mu dává možnost provádět aktivity jako jsou vyjížďky na člunech. Další hlavní aktivity prováděné v Akagera Národním parku zahrnují safari jízdy, pozorování ptáků a komunitní prohlídky.

 

Předtím, než byl vyhlášen národním parkem, byla Akagera lesní rezervací s bohatou biodiverzitou rostlin a živočichů. Později, v roce 1934, získal Akagera status národního parku od belgické vlády. Toto bylo provedeno s cílem chránit zbývající druhy divokých zvířat, které byly v parku ohroženy. Tento park je ve Rwandě jedním z nejstarších národních parků na africkém kontinentu a největším ve Rwandě. Původně národní park pokrýval plochu 2 500 čtverečních kilometrů, chránil velkou populaci divokých zvířat, jako jsou sloni, lvi, buvoli, nosorožci, levharti, psi hyenoví, antilopy, hroši, topi a mnoho dalších. Národní park měl tolik divokých psů, díky čemuž získal i svůj název „Park divokých psů“.  Avšak většina těchto divokých psů byla zabitá epidemií, která se rozšířila v národním parku, přičemž poslední jedinec byl pozorován v roce 1984. Po rwandské genocidě v roce 1994 se většina rwandských uprchlíků vrátila domů, a velká většina se usadila v Akagera Národním parku. V důsledku toho byly většiny lesů v parku pokáceny, aby se získala půda pro zemědělství a pastvu zvířat. Velké množství zvířat v parku bylo loveno a zabito jako alternativní zdroj potravy pro velké masy lidí.  Což mělo za následek zničení více než dvaceti pěti procent parku. Některé druhy divokých zvířat vymizely, jako jsou nosorožci a lvi. Poslední nosorožci i lvi byli byli spatřeni v roce 2007. Původně byl park domovem pro více než 300 lvů a více než 50 černých nosorožců. V roce 2009 byla podepsána dohoda o společné správě mezi neziskovou organizací nazvanou African Parks a Rwandskou rozvojovou radou, aby stanovili pravidla pro chod Akagera národního parku. Později v roce 2010 byla založena Správní společnost Akagera, která dohlíží na plynulý provoz národního parku. Mezi úspěchy Správní společnosti Akagera (AMC) patřilo v roce 2015 zavedení sedmi lvů do parku. Lvi byli přemístěni z Jižní Afriky do Akagera. Reintrodukce těchto lvů přišla po 15leté absenci druhu v národním parku. V květnu 2017 Akagera národní park obdržel 18 černých východních nosorožců z Jižní Afriky; takže došlo k reintrodukci nosorožců do parku po jejich 10leté absenci. Po několika letech následovalo zvýšení počtu

nosorožců v parku po narození mláděte. V červnu 2019 bylo z české republiky, přemístěno dalších pět černých nosorožců. Tento krok představuje nejdelší přemístění nosorožců z Evropy na africký kontinent, pokrývající vzdálenost 2 485 mil. Tato iniciativa zvýšila počet nosorožců v národním parku a turisté navštěvující park mají vyšší šance na vidění nosorožců během safari. V národním parku byly provedeny další zlepšení, včetně pořízení helikoptéry pro letecký dohled, zavedení proti pytláckého psího týmu a zaměstnání více parkových strážců k posílení bezpečnosti. Park také zaznamenal nárůst počtu návštěvníků.

 

Turisté, kteří navštěvují Akagera národní park ve Rwandě, se mohou účastnit řady aktivit od safari jízd po vyjížďky na člunech, průvodcovské procházky přírodou, kempování, pěší túry, rybaření, pozorování ptáků a mnoho dalšího.

 

Safari jízdy jsou ideálním způsobem, jak prozkoumat tento krásný, bohatý a rozlehlý národní park. Národní park nabízí svým návštěvníkům safari jízdy jak ve dne, tak i v noci, přičemž ranní safari jízdy začínají už v 6 hodin ráno a noční safari jízdy začínají v 18 hodin večer. Mezi některými druhy divokých zvířat, které si návštěvníci mohou během safari jízd všimnout patří sitatunga, šakali, hyeny, sloni, žirafy, antilopy, impala a mnoho dalších. Noční safari jízdy nabízejí turistům lepší šance na vidění nočních zvířat, jako jsou šakali, levharti, lvi, servaly a cibetky. Návštěvníkům se doporučuje mít průvodce parkem během safari jízdy, což usnadní lokalizaci konkrétních divokých zvířat v parku, která by chtěli vidět.

 

Další možností jsou vyjížďky na člunech v národním parku Akagera, které dávají návštěvníkům možnost prozkoumat krásná křišťálová jezera. Většina vyjížděk se koná na jezeře Ihema, kde uvidíte spoustu hrochů a krokodýlů. Existují také neplánované vyjížďky na člunech dostupné v parku pro návštěvníky, kteří si přejí soukromé prohlídky.

 

Pozorování ptáků v Akagera národním parku, kde žije více než 500 druhů ptáků a některé z ptáků, zahrnují vzácné a velmi hledané námořníky, bahenní chytatele, bílé volavky, marabouy, žlutá slunéčka, šedě korunované chocholaté žraloky a volavky.

 

Návštěvníci v Akagera národním parku se mohou také vydat na dobrodružství pěších túr a průvodcovských procházek. Pěší túry a procházky přírodou v parku dávají návštěvníkům příležitost shlédnout různorodé druhy flóry a fauny, včetně rostlin, stromů, hmyzu, motýlů a ptáků.

 

Komunitní prohlídky v národním parku Akagera nabízejí návštěvníkům možnost setkat se s místními lidmi žijícími v komunitách poblíž národního parku. Během komunitních prohlídek jsou návštěvníci seznámeni s rwandskou kulturou prostřednictvím tanečních vystoupení, lidových písní a příběhů, stejně jako tradičních uměleckých řemesel. Návštěvníci také navštíví místní farmy a naučí se, jak dojit krávy a vyrábět místní máslo. Účast na komunitní prohlídce vám také poskytne příležitost naučit se vařit tradiční rwandská jídla, vařit místní banánové pivo a sklízet med z včelích farem.

 

V národním parku bylo zaznamenáno více než 8 000 velkých zvířat; s více než 100 africkými buvoli, více než 80 rothschildskými žirafami, nejméně 15 lvi a asi 25 černými východními nosorožci. V národním parku žije mnoho dalších divokých zvířat.

 

Související nabídka

Nenechte si utéct atraktivní nabídky za jedinečné ceny.
Na těchto webových stránkách jsou k vylepšování služeb využívány soubory cookies.